ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ข่าวสารกิจกรรม

แฟนเพจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพจวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

สร้างรูปภาพหลายรูป

  • กลุ่มเรียน ปวช.ธด 1
  • กลุ่มเรียน ปวช.คธ 2/1
  • กลุ่มเรียน ปวช.คธ 2/2
  • กลุ่มเรียน ปวช.คธ 3/1
  • กลุ่มเรียน ปวช.คธ 3/2
  • กลุ่มเรียน ปวส.1 สธด.
  • กลุ่มเรียน ปวส.2 สธด.
รายการมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน